Posted on

Interview tasks

https://habrahabr.ru/company/itinvest/blog/339740/

pdf

https://habrahabr.ru/company/spice/blog/346424/

https://habrahabr.ru/company/spice/blog/347056/ (Adobe questions)

https://habrahabr.ru/company/spice/blog/348122/ (Amazon)

Android question (http://startandroid.ru/ru/blog/538-voprosy-i-zadachi-na-sobesedovanie-android-razrabotchika.html)