Posted on

Onco онко мифы

[https://media.nenaprasno.ru/articles/obraz-zhizni/eto-ne-predrak-shest-mifov-v-diagnostike-zabolevaniy-molochnykh-zhelez]

Это не предрак: шесть мифов в диагностике заболеваний молочных желез [https://media.nenaprasno.ru/articles/obraz-zhizni/eto-ne-predrak-shest-mifov-v-diagnostike-zabolevaniy-molochnykh-zhelez/] [pdf]

Это не вызывает рак: главные мифы об онкологии. Рассказывает врач [https://media.nenaprasno.ru/articles/obraz-zhizni/eto-ne-vyzyvaet-rak-glavnye-mify-ob-onkologii-rasskazyvaet-vrach/] [pdf]

Здоровый образ жизни: что такое хорошо и что на самом деле плохо [https://media.nenaprasno.ru/articles/obraz-zhizni/zdorovyy-obraz-zhizni-chto-takoe-khorosho-i-chto-na-samom-dele-plokho/] [pdf]

В курсе дела: что такое онкомаркеры? [https://media.nenaprasno.ru/articles/obraz-zhizni/v-kurse-dela-chto-takoe-onkomarkery/] [pdf]

Рак предстательной железы: правда и вымысел [https://media.nenaprasno.ru/articles/obraz-zhizni/rak-predstatelnoy-zhelezy-pravda-i-vymysel/] [pdf]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.